Szukaj

Ogólne warunki gwarancji


Ogólne warunki gwarancji

Grupa Mozar S.C. zarejestrowana w Markach, przy ul. Okólnej 53a (dalej: "Sprzedający") udziela gwarancji na urządzenia elektryczne (dalej: "Produkty") zakupione poprzez ich sklep stacjonarny mieszczący się przy ul. Okólnej 53a w Markach, oraz poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mozarmi.pl.

 1. Każdy, kto chce zgłosić dane urządzenie na podstawie gwarancji musi posiadać dowód jego zakupu od Sprzedającego.
 2. Okres trwania gwarancji dla konsumenta wynosi 24 miesiące, a dla przedsiębiorców i osób dokonujących zakupu w celach związanych z działalnością zawodową 12 miesięcy. Okres ten jest liczony od daty zakupu bądź dostarczenia Produktów.
 3. W przypadku wykrycia wad produktów w okresie objętym gwarancją, zostanie ona usunięta na koszt Sprzedającego.
 4. Naprawa przez Sprzedającego zostanie usunięta w czasie do 30 dni od dnia dostarczenia do niego produktów. W przypadku, gdy produkty będą wymagały dłuższej naprawy, osoba składająca zgłoszenie zostanie powiadomiono w ciągu 30 dni od daty dostarczenia produktów do Sprzedającego. Zgłoszenia, co do których produkty nie zostaną dostarczane do Sprzedającego w ciągu 14 dni, będą uznawane jako wycofane przez składającego.
 5. W przypadku, gdy sprzedający nie będzie w stanie usunąć wad produktów, zobowiązuje się do ich wymiany na te same produkty, wolne od wad. Jeśli zgłaszane produkty na gwarancji noszą znaczne ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo ich wymiany na produkty o podobnych śladach użytkowania. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada już tych produktów, zobowiązuje  się zwrócić cenę zapłaconą za produkty.
 6. Po usunięciu wad produktów, Sprzedający dostarczy je do składającego zgłoszenie, na swój koszt.
 7. W przypadku, gdy produkty w okresie gwarancyjnym zostaną naprawione przez Sprzedającego trzykrotnie, po czym wystąpi kolejna, objęta gwarancją, wada potwierdzona przez Sprzedającego, przysługuje wymiana produktów na nowe, wolne od wad, zgodnie z pkt. 5.
 8. Produkty zgłaszane na ogólnych warunkach gwarancji, muszą zostać  odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Do produktów należy dołączyć: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz dowody zakupu bądź ich kopie. 
 9. W przypadku, gdy produkty były użytkowanie niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz treścią instrukcji obsługi, tracą one gwarancje, jeśli miało to wpływ na ujawnienie się wad.
 10. Grupa Mozar S.C. nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w inny sposób niż z winy produktów.
 11. Gwarancja nie obejmuje konserwacji produktów oraz wymiany części eksploatacyjnych taki jak, np.: bezpieczniki, świetlówki, baterie.
 12. Gwarancji nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
  1. użytkowane w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z instrukcją
  2. uszkodzeń zewnętrznych takich elementów jak np.: obudowa (np.: zarysowania, wgięcia, pęknięcia), w trakcie transportu bądź przemieszczania produktów
  3. niepoprawnego podłączania produktów do źródeł zasilania elektrycznego bądź zakłóceń w dostawach prądu (np.: przepięcia, zakłócenia czy z powodu wyładowań atmosferycznych)
  4. ingerencji osób trzecich, serwisów, samowolnych przeróbek czy samowolnych napraw
  5. wykorzystania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 13. Gwarancja nie wpływa na prawa osób zgłaszających produkty na gwarancji z tytułu rękojmi, produktów sprzedanych na postawie Kodeksu cywilnego. Uprawnienia osób wykorzystujących produkty do celów działalności zawodowej z tytułu rękojmi, są ograniczone do jednego roku.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów